Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in kitaplarından bazı seçkiler “YENİ ÖZBEKİSTAN – GELECEĞİ BÜYÜK DEVLET” adıyla Türkiye Türkçesi’ne aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in liderliğinde Özbekistan’da üç yılı aşkın süredir hızlı bir reform süreci devam etmektedir. Bu sürecin olumlu yansımaları Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerde de görülmüştür. İki ülke arasında liderler düzeyinde kurulan sıkı dostluk, ticari, kültürel ve siyasi işbirliğinin gelişmesinin de önünü açmıştır. 15 Eylül 2019 tarihinde Özbekistan’ın Türk Konseyi’ne üye olması tarafların ikili işbirliği yanında çok taraflı işbirliğine verdiği önemin kanıtı olmuştur.

Şevket Mirziyoyev, cumhurbaşkanı olarak yönetim anlayışını ve reformları açıklayan pek çok önemli hitap gerçekleştirmiştir. Mirziyoyev’in tarihi önemi haiz bu hitapları başta Özbekçe ve Rusça olmak üzere pek çok dilde kitap olarak yayınlanmıştır.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile T.C. Taşkent Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’nin etkin girişimiyle Prof. Dr. Fırat Purtaş’ın rehberliğinde bir heyet bu çalışmayı başlatmıştır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un önsözünü yazdığı Yeni Özbekistan: Geleceği Büyük Devlet başlıklı bu prestij eser için T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir takdim yazısı kaleme almıştır. T.C. Cumhurbaşkanlığının himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Doç.Dr. Hasan Doğan’ın koordinasyonunda T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayını olarak 1.000 adet basılmıştır. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 19 Şubat 2020 tarihinde düzenlenen törenle açılışı gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nin açılış törenine davet edilen tek yabancı onur konuğu olarak iştirak etmiştir. Şevket Mirziyoyev’in adını taşıyan ve Türkiye Türkçesinde yayınlanan YENİ ÖZBEKİSTAN – GELECEĞİ BÜYÜK DEVLET kitabı da bu çerçevede Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sayın Mirziyoyev’e hediye edilmiştir.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un önsözde belirttiği üzere “Özbekistan’ın başlattığı yükseliş hamlesi ve Türkiye ile her zamankinden daha güçlü şekilde ilerleyen ilişkileri bu esere ilham kaynağı olmuştur. Yeni Özbekistan’ın ve reformların mimarı olan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev’in fikirlerini merkezine koyan bu çalışma, Özbekistan’ı, Anadolu’daki Türk okuyucusuna daha yakından tanıtmak amacını taşımaktadır.”

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ithafı ise şu şekildedir: “Bu kitap çalışması Özbekistan Cumhurbaşkanı Kıymetli Kardeşim Şevket Mirziyoyev’in şahsında, kendisini milletine adamış Özbekistan’ın tüm kahraman evlatlarına ithaf olunur” diyen Sayın Erdoğan, 2018 yılında Özbekistan Ali Meclisi’ne hitabında da ifade ettiği gibi Türk halkı, 100 yıl önce Anadolu’da verilen istiklal mücadelesine canları, malları ve dualarıyla destek olan; Türk milletinin derdiyle dertlenen, kederiyle kederlenen, sevinciyle sevinen kardeş Özbek kardeşlerine minnettarlıklarını her fırsatta yinelemektedir.

Genel olarak değerlendirildiğinde bu kitabı okuyanlar Şevket Mirziyoyev’in Özbek halkının geleceği ve refahı, Özbekistan devletinin bağımsızlığı ve egemenliği için ne kadar samimi büyük gayret gösteren bir lider olduğunu görmektedir. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, demokrat dünya görüşünü yönetim anlayışına da yansıtmış bir lider; adalete ve hukukun üstünlüğüne inanmış bir devlet adamı olarak vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini genişletmek için mücadele etmektedir. Mirziyoyev, necip Özbek milletini layık olduğu uygarlık ve refah düzeyine eriştirmek için halkıyla birlikte omuz omuza çok çalışmaktadır.

YENİ ÖZBEKİSTAN – GELECEĞİ BÜYÜK DEVLET kitabı Türk-İslam medeniyetine ve dünya uygarlığına eşsiz değerler kazandırmış Özbekistan’ın bugününe ve gelişimine dair bir fikir vermektedir. Yeni Özbekistan, tüm dünyaya olduğu gibi Türkiye’ye de kapılarını açmıştır; yatırımcıları, iş adamlarını, eğitimcileri, turizmcileri, gençleri ve birlikte kazanmak isteyen herkesi davet etmektedir. Özbekistan’ın Türk yatırımcılar ve iş adamları için sunduğu fırsatların daha iyi anlaşılması için Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in inşa ettiği Yeni Özbekistan’ın yakından tanınması gerekmektedir. Bu kitap sayesinde; eğitimden sağlığa, gençlikten sosyal desteğe muhtaç toplum kesimlerine, ulaştırmadan konut yapımına, bankacılık sisteminden serbest ticaret bölgelerine pek çok konuda Özbekistan’ın getirdiği yeni düzenlemelere ilişkin birinci elden bilgi sahibi olmak mümkündür. YENİ ÖZBEKİSTAN – GELECEĞİ BÜYÜK DEVLET kitabı Türk-Özbek ilişkilerinde hedeflenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılmasının yollarını gösteren; eğitim, sağlık, turizm, ulaştırma gibi öncelikli alanlarda ortaklıkların geliştirilebilmesi için temel bir referans kaynağı niteliğindedir.