İstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğü denetiminde korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlığı koleksiyonculuğu faaliyetinde bulunan Ahmet SAGUN ‘un koleksiyonuna kayıtlı 3(üç) adet eserin çalındığı 13/03/2018 tarihinde tespit edilmiştir.
Söz konusu eserlere ait fotoğraflı envanter bilgileri ekte olup bahse konu eserlerin bulunabilmesi amacıyla, yurt içinde ve yurt dışında gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Bilgi edinilmesi durumunda Taşkent Kültür ve Tanıtma Müşavirliğimize bilgi verilmesi duyurulur.
İletişim Bilgileri
Tel: +998 (71) 233-14-60
Faks:+998 (71) 232-15-17
taskentktm@kultur.gov.tr