Türkiye geçtiğimiz günlerde Kültür Rotalarına İlişkin Genişletilmiş Kısmî Anlaşmanın (EPA) bir üyesi oldu. Anlaşma, miras, eğitim, ağ kurma, ve sürdürebilir sınır ötesi turizm hakkında farkındalığın arttırılması yoluyla ortak kültürel alanlar geliştirmeyi amaçlamaktadır.