Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşı ve mavi kartlı gençlerimizin bulundukları ülkelerin kültür, siyaset ve sosyal hayatında daha aktif olabilmeleri, ülkemizle olan bağlarnı güçlendirmeleri, Türkçe ifade becerilerini geliştirmeleri ve Türk tarih ve kültürünü yakından tanımaları amacıyla Başkanlığımız tarafından 2013 yılından bu yana Genç Liderler adı altında yürütülen özel eğitim programı, Diaspora Gençlik Akademisi adı altında yeniden tasarlanarak başvuruya açılmıştır.
Yurtdışındaki Türk diasporasının geleceğini ifade eden gençlerimizin ideallerini yükseltmeyi ve kültürel aidiyet ve kimliklerini koruyarak önemli konumlara gelmelerini hedefleyen Diaspora Gençlik Akademisi programının, öncelikle eğitim, sosyal ve kültür alanlarında başarı gösteren gençler olmak üzere, yurtdışında yerleşik nitelikli gençlerimizin katılımıyla gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Program, dünyanın her yerinden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da mavi kart sahibi gençlerin başvurusuna açıktır.