14 Aralık Perşembe günü Uluslararası Taşkent Oteli’nin “Emir Timur” salonunda Özbekistan Büyük Millet Meclisi üyeleri, uzmanlar, bakanlık temsilcileri, devlet dışı TV kanallarının önde gelen temsilcileri ve teknisyenleri, Taşkent Kültür ve Tanıtma Müşaviri Cesim ÇELEBİ ve ortak ülkelerin diplomatik temsilcilerinin katıldığı konferansta Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlarla Ortaklıkta “Özbekistan'ın Gelişmesinin Yeni Bir Aşamasında Medyanın Devlet İle Toplum Arasındaki İletişimin Rolü” konusu anlatıldı.