Projede görev alan sanatçılar, yapılacak çalışmaların program detayları konularında Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinde yapılan toplantıda Müşavir Cesim ÇELEBİ tarafından bilgilendirildi. 3 ressam ve 1 Minyatüristten oluşan Bursa projesi sanatçı grubu 23 Ekim tarihinde Türkiye’nin Bursa iline uğurlandı.
Sanatçıların 30 Ekim tarihine kadar Bursa ilinde Valilikçe ağırlanması ve bu süre zarfında ilin tarihi, turistik mekanlarını gezerek alan çalışması yapmaları programlandı. Sanatçılar gezip görecekleri yerlerde yapacakları alan çalışmasında fotoğraf, eskiz ve suluboya resim çizimleri ile materyaller toplayarak Taşkent’te yapacakları atölye çalışmalarının alt yapısını oluşturacaklardır. Alan çalışmasını Taşkent’te yapılacak atölye çalışmalarının devam edeceği ve sonuçta en az 50 tablodan oluşacak Bursa Resim Koleksiyonu oluşturulması hedeflendiği bildirildi.